Kontakt

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

czas pracy: pon.-piątek od 7.15 - 15.15

Adres: ul. Karola Libelta 4
62-130 Gołańcz 
tel. +48 516 144 795
fax. +48 67 2612161
email:  mgops.golancz@wp.pl

 

 

STACJONARNE NUMERY TELEFONICZNE ORAZ ADRESY MAILOWE DO MGOPS GOŁAŃCZ (OD CZERWCA 2013R.)

DZIAŁ MGOPS

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA

TELEFON BEZPOŚREDNI ADRES MAILOWY
Kierownik MGOPS

Michał Gorlaszka

067/34-85-908

kierownik@mgopsgolancz.pl

Księgowość

 

Katarzyna Gapczyńska

067/ 34-85-909

ksiegowosc@mgopsgolancz.pl

 

Mirosława Zwierzykowska

067/ 34-85-910

funduszalimentacyjny@mgopsgolancz.pl

Dział świadczeń MGOPS Pracownik socjalny

Róża Rakoczy

067/ 34-85- 915

swiadczeniaops@mgopsgolancz.pl

Pracownicy socjalni

Renata Nonna

067/ 34-85-914

pracowniksocjalny3@mgopsgolancz.pl

 

Małgorzata Wachowiak

067/ 34-85-914

pracowniksocjalny4@mgopsgolancz.pl

 

Karolina Poznańska

067/ 34-85-913

pracowniksocjalny2@mgopsgolancz.pl

Arleta Brzezińska

067/ 34-85-913

pracowniksocjalny1@mgopsgolancz.pl

Świadczenia rodzinne

 

Angelika Rakoczy

067/ 34-85-911

swiadczeniarodzinne@mgopsgolancz.pl

Dodatki mieszkaniowe

 

Anna Berdych

067/ 34-85-912

dodatkimieszkaniowe@mgopsgolancz.pl

Asystent rodziny

 

Michał Chojnicki

067/ 34-85- 915

asystentrodziny@mgopsgolancz.pl

 

Uwaga!

Informujemy, że Ośrodek nie posiada elektronicznej skrzynki podawczej i nie przyjmuje wniosków drogą mailową. Nie odpowiadamy i nie reagujemy na maile anonimowe za wyjątkiem powiadomień o możliwych aktach przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Gołańcz. Nr faksu - 67 261 21 61 . Czas pracy MGOPS Gołańcz – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4 , 62-130 Gołańcz

Adres Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy jak wyżej.

 

Pola oznaczone * są wymagane.